Rekrutacja

26 02 2019

Uprzejmie informujemy, że od 04.03.2019 do 15.03.2019 w Oddziale Przedszkolnym w Wydrzynie rozpoczyna się przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci do przedszkola na rok 2019/2020.
Wypełniony wniosek należy złożyć w Oddziale Przedszkolnym w Wydrzynie we wskazanym terminie.
Wnioski do nabycia w placówce przedszkola lub do pobrania na naszej stronie.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia do Przedszkola w Wydrzynie


Opcje

Info