Informacja

13 05 2019

Sprawozdanie finansowe szkoły za 2018 rok zostało opublikowane na stronie: http://www.bip.czarnozyly.pl/index.php?job=wiad&idg=3&id=582&x=56&y=18&n_id=3180


Opcje

Info