Instytucje udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wychowawczej

1 06 2019
  1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Wieluń, ul. Śląska 23  tel. 43 843 45 20
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach, Czarnożyły 48 tel. 43 841 62 97
  3. Dzielnicowy – tel. 516 436 505 Policyjny Telefon Zaufania: 800 120 226
  4. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 Codziennie od 14.00 do 22.00
  5. Punkt Interwencji Kryzysowej w Wieluniu Wieluń, ul. Śląska 3 tel. 43 843 14 90
  6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wieluń, ul. Śląska 23 tel. 43 843 14 90
  7. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta, ul. Sieradzka 3 tel. 43 829 40 13
  8. Niebieska Linia: 800  1200  02

Opcje

Info