Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

  • Dagmara Graczyk – przewodnicząca
  • Aneta Merta – zastępca
  • Ewa Pietrzak – skarbnik
  • Joanna Wrzała – członek
  • Natalia Adamczyk – członek
  • Kamila Marciniak – członek
  • Jacek Łyko – członek

NRB: 64 9244 0003 0012 4461 2000 0020