Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

  • Dagmara Graczyk – przewodnicząca
  • Aneta Merta – zastępca
  • Ewa Pietrzak – skarbnik
  • Jadwiga Wajs – sekretarz
  • Ewelina Włodarczyk – członek
  • Anna Trała – członek