Nauczyciele

Dyrektor PSP w Wydrzynie – mgr Monika Boruń

mgr Grażyna Błaszczyk – geografia

mgr Monika Boruń – język polski, wych. kl. IV

mgr Ilona Browarna – wychowanie przedszkolne

mgr Andrzej Cieślak – język angielski, informatyka

mgr Joanna Dudek  – edukacja wczesnoszkolna, historia i społeczeństwo, wych. kl. III

mgr Paulina Grobelna – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. I

mgr Magdalena Hałas – język polski, biblioteka, wych. kl. V

mgr Agnieszka Ignaczak – wychowanie przedszkolne

mgr Sylwia Kotowska – matematyka, plastyka, technika, wych. kl. VI

mgr Elżbieta Moczygęba – WDŻWR

mgr Krzysztof Lesik – wychowanie fizyczne

mgr Aneta Sułkowska – wychowanie fizyczne

mgr Artur Pasieka – przyroda, biologia

mgr Elżbieta Pilarczyk – wychowanie przedszkolne

ks. mgr Łukasz Wojtan – religia

mgr Dorota Wójciak – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, wych. kl. II